Certyfikat ISO 9001 Nagroda II Stopnia Budowa Roku 2007
Pałac Bonerowskiego
Nagroda III Stopnia Budowa Roku 2007
Małopolska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa
 
Wyróżnienie
Małopolski Rzemieślnik Roku 2004
Rzemieślnik Roku 2002 Medal za zasługi
dla Rzemiosła Polskiego
 
Wyróżnienie - Budowa Roku 2002
"Księżówka" - Akademia Ekonomiczna
w Krakowie
Nagroda II Stopnia
Budowa Roku 2000
Pałac Mańkowskich
Nagroda III Stopnia (Wyróżnienie)
Budowa Roku 1998
Dom Pomocy Społecznej w Krakowie

Copyright © 2008 FF-Bud
agencja reklamowa PoProstu